POF

POF ฟิล์มยืด POF (Polyolefin Shrink Film)

เป็นฟิล์มที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Double Bubble Blown Film หรือการเป่าฟิล์มตั้งแต่ 3-5 ชั้นขึ้นไป

โดยเม็ดพลาสติกจะถูกรีดผ่านหัวไดร์ และนำไปอัดลม เพื่อให้ฟิล์มได้ขยายตัวผ่านน้ำ (Water) แล้วจึงนำมาให้ความร้อนเพื่อให้ขยายตัวอีกครั้ง

ฟิล์มหด POF มีความหนาอยู่ที่ 12-30 ไมครอน ตามที่ลูกค้ากำหนดในกรณีที่สั่งเป็นม้วน ในการผลิตจะใช้เม็ดพลาสติก

ประเภท LLDPE และ PP เป็นหลัก ฟิล์มชนิดนี้เป็นฟิล์มที่มีลักษณะบางใส มีความอ่อนนุ่มแต่แข็งแรง นิยมใช้ในการหุ้มห่อ

หรือแพ็คสินค้าที่มีน้ำหนักเบา สามารถมองเห็นสินค้าภายในหีบห่อได้

จึงเหมาะกับการเพิ่มภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูดีขึ้น