PE

PE

ฟิล์มหด PE (PE Shrink Film)

ฟิล์มหด PE (PE Shrink Film) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นตรงที่หลักจากถูกความร้อนโดยการผ่านอุโมงค์แล้ว

จะมีการหดตัวรัดผลิตภัณฑ์ และ เนื้อฟิล์มจะความเหนียว

ทำให้เหมาะกับการนำไปห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนัก โดยฟิล์มหด PE

นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ สินค้าขนาดใหญ่

ประโยชน์หลักๆ ของการใช้ฟิล์มหด PE คือ การรวมสินค้าหนักๆ เข้าด้วยกัน และ ความสะดวกในการขนส่งสินค้า