ซองซีลสามทาง (3-Sides Seal)

ซองซีลสามทาง (3-Sides Seal)

ซองซีลสามทาง (3-Sides Seal) บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน มีลักษณะการซีลซองปิดทั้ง 3 ด้าน ( เปิด 1 ด้านสำหรับบรรจุ

สินค้าและ ซีลปิด) สามารถรักษา และปกป้องคุณภาพของสินค้า ให้ยาวนานขึ้น เพิ่มสีสันด้วยระบบ งานพิมพ์คุณภาพสร้างความน่าสนใจ

และความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลาย เช่น ซองอาหารสุนัข, เครื่อง

เทศ, ผงปรุงรส, อาหารหมักดอง, อาหารแห้ง, ยาสระผม, ซอสปรุงรส, ครีมบำรุง, ซองสาหร่ายทอด, อาหารแช่แข็ง และขนมต่างๆ