ฟิล์มพันพาเลท

ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มยืด (พันพาเลท) (Stretch film (PE) ฟิล์มยืด (พันพาเลท)

- ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบใช้มือพัน Hand Roll

- ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบใช้เครื่องพัน Machine Roll