ม้วนแพคอัตโนมัติ

ม้วนแพคอัตโนมัติ

ม้วนแพคอัตโนมัติ (Auto Pack Rollers)ม้วนแพคอัตโนมัติ ม้วนสำหรับเครื่องแพคอัตโนมัติ ที่ผ่านการพิมพ์ ลามิเนต

และกรอม้วนด้วย ระบบคุณภาพ ปรับรอบม้วนและหน้ากว้าง ให้เหมาะสมกับเครื่องแพคอัตโนมัติ ชนิดต่างๆ

ช่วยให้เกิดความคล่องตัวและ ความเสถียร ในการบรรจุอย่างต่อเนื่อง กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เช่น กระดาษทิชชู, ผ้าเย็น, สิ่งตีพิมพ์, แป้ง, ข้าวสาร, ขนมขบเคี้ยว, ลูกอมชนิดต่างๆ, อาหารต่างๆ