ตัวอย่างงานของเรา

  • ซองซีลกลาง (Center Seal)
  • ฉลากลาเบล-แค๊ปซีล
  • ซองซีลสามทาง (3-Sides Seal)
  • ซองตั้ง-ซองตั้งติดซิป
  • POF
  • POF
  • ฉลากลาเบล-แค๊ปซีล