Interesting articles

ฟิล์มหด (shrink film)

ฟิล์มหด (shrink film)

ฟิล์มหด (shrink film) หรือที่เรียกว่า ฟิล์มหด PVC ถูกผลิตมาจากเมล็ดพลาสติก ใช้งานง่าย สะดวก ให้ประโยชน์ด้านการบรรจุภัณฑ์สินค้าหลากหลายชนิด ลักษณะเนื้อฟิล์มมีความใส ใช้งานด้วยการเป่าลมร้อนจะ ทำให้ฟิล์มหดตัว เพื่อห่อหุ้มหรือรัดผลิตภัณฑ์ ได้หลายอย่างและตรงตามความต้องการ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบบแรก มีสีขุ่น เมื่อโดนความร้อน จะเหนียว แข็งแรง เหมาะสำหรับห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนักมาก แบบที่สอง มันวาว ความใสพิเศษ เหมาะกับการโชว์สินค้าเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ฟิล์มหด ถูกนำมาใช้บรรจุหรือห่อรัดสินค้า เพื่อรวมสินค้าหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันให้มีเป็นหน่วยใหญ่ และมีขนาดใหญ่ขึ้นตามมาด้วย เหมาะกับบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของเล่นชิ้นส่วนเล็กๆ  อะไหล่ชิ้นเล็กๆของเครื่องจักร CD DVD โปรแกรมสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค  เป็นต้น   มีคุณสมบัติของเมล็ดพลาสติกที่นุ่ม บาง ความใส  ไม่แข็งกระด้าง สามารถหดตัวได้ เมื่อได้รับความร้อน รองรับขนาดและรูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่จำกัด ด้วยลักษณะที่บาง ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า มีคุณสมบัติเด่นๆของเนื้อฟิล์มหด มีลักษณะ ใส บาง  เมื่อมีการห่อหุ้มสินค้าแล้ว  เป็นการให้เห็นถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีทั้งสีสัน ยี่ห้อ ข้อความ หรือส่วนประกอบอื่นๆที่ผู้จำหน่ายต้องการสื่อสารให้ชัดเจน ซึ่งทำให้เป็นเรื่องต่อการรับรู้ และช่วยในการส่งเสริมการขายสินค้านั้นอีกด้วย สำหรับการใช้งานของฟิล์มหดนั้น มีประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นว่าจะมีความใหม่ ความปลอดภัย ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว และการป้องกันการสินค้าจากถูกขโมยได้

ฟิล์มหด ตอบโจทย์สำหรับสินค้าทุกประเภทที่ต้องการใช้งานเพื่อบรรจุเป็นแพ็คหรือห่อ  อีกทั้งยังมีการผลิตหลากหลายขนาดทั้งแบบม้วนและเป็นชิ้น ง่ายต่อการใช้งาน ราคาประหยัด แถมมีคุณสมบัติที่เปราะและแข็งแรงมาก เหมาะกับการห่อบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิด  ที่จะอำนวยความสะดวกในการบรรจุสินค้าไม่ให้เป็นเรื่องยาก

 


tags : #ฟิล์มหด,#PVC,