บทความน่าสนใจ

แพคเกจจิ้ง คืออะไร

แพคเกจจิ้ง คืออะไร

Packaging  ถูกผลิตและออกแบบมาจากวัสดุที่มีหลายประเภทไม่ว่าเป็น ถุง กระดาษ พลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ  ที่บรรจุของกิน ของใช้ต่างๆ  ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันตามห้างสรรพสินค้า เพื่อรองรับห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นภาชนะที่ผู้ผลิตต้องการส่งไปถึงผู้บริโภค  ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการลำเลียง หรือขนส่งสินค้า ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นการรักษาสภาพของสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับการผลิตเริ่มแรก

ตัวอย่างภาพแพคเกจจิ้ง

Packaging  ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ  เพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการขายสินค้าเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค  เนื่องจากรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ภายนอกมีส่วนช่วยเพิ่มตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ถือว่ามีสัดส่วนอย่างมากประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ลักษณะที่มีการออกแบบให้สวยงาม โดดเด่น ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือได้ จากรูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์ มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้า การป้องกันสินค้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าอยู่ในสภาพคงเดิม เช่น น้ำ แสงแดด อุณหภูมิ แก๊ส การสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค และยังมีคำนึงความปลอดภัยของสินค้า สำหรับความเชื่อมั่นในเรื่องคการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก ว่าไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเป็นเหตุผลในการช่วยเลือกซื้อสินค้า นอกจากประโยชน์ที่บอกมานั้นแล้ว ถ้า Packaging มีลักษณะที่มากกว่าสวยงาม แต่มีการเพิ่มฟังก์ชันที่ทำให้ผู้บริโภค สามารถใช้งานสินค้าได้ง่าย สะดวก มากกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียว ก็เป็นเพิ่มน้ำหนักการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น

Packaging จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า  รวมถึงการสร้างมูลค่าให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดูดี  ดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก  แถมยังเป็นการจัดระเบียบสินค้าและจำแนกประเภทสินค้าได้ง่ายขึ้น  ยิ่งการออกแบบที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับบรรจุภัณฑ์  ถ้ามีการต่อยอดทางความคิดเพื่อเพิ่มคุณภาพจากการใช้ประโยชน์ในด้านการใช้งาน ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่บรรจุอยู่ในอีกด้วย
 


tags : Packaging,แพคเกจจิ้ง,ออกแบบบรรจุภัณท์,